Etický kodex

  1. Umožňuji osobní i  telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům.
  2. Vždy aktivně klientovi naslouchám, hovořím s ním a neomezuji ho v jeho svobodě vyjádření.
  3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné řešení jeho situace, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
  4. Moje pomoc spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí. Používám k tomu esoterické vědy i osobní zkušenosti.
  5. Mojí povinností je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.
  6. Na klienta nikdy nevytvářím jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
  7. Klientovi nastíním cestu nebo řešení problému, ale konečné rozhodnutí je vždy na klientovi.
  8. Ke klientovi se vždy budu chovat k úctou, nebudu nad ním vynášet soudy, moralizovat, hodnotit ho, nutit mu svou teorii, rady, přesvědčení, pravdu.
  9. Vždy platí Náš zákazník, Náš pán.
  10. Vždy budu svoji práci vykonávat podle svých odborných možností a načerpaných životních zkušeností.