Ostatní

Víte v jakém případě byste neměli chodit na masáže?

Přečtěte si výčet situací, kdy by masáž byla kontraindikací.

Chcete vidět mou kvalifikaci?

Prohlédněte si mé certifikáty a osvědčení o absolvovaných kurzech.

Jak se chovám ke svým klientům?

Při své práci se řídím etickým kodexem.