Další služby

Automatická kresba

Popis: Automatická kresba je prostředek, jak se podívat do sebe, do svého nitra, do niternosti. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením, co cítím, jak se mám a co potřebuji. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také používá. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek.

Asociační terapie

Popis: Asociační terapie je v podstatě rodinná (systemická) konstelace – účastní se ale pouze klient a terapeut. Lze při ní při jednom sezení obvykle rozkrýt více problémů.

Umožňuje vhled do klientovy současné životní situace, zjistit odkud pochází jeho problémy, uvidět souvislosti a pole následně vyčistit.

Průběh terapie: Klient za pomoci různých předmětů, které si vybírá intuitivně, tvoří obraz svého života, do kterého zahrnuje sebe, rodinu, životní události a vše, co si chce vyřešit. Vzniká obraz, který je výpovědí života klienta. Z obrazu je možné vyčíst v čem spočívají klientovy problémy (vztahové, zdravotní, finanční apod.), se kterými se potýká. Můžeme nahlédnout také na klientovo vnímání sebehodnoty, sebepřijetí, životní cesty, uvidět zda je v energetické rovnováze či nikoliv, zjistit jak se daří jeho duši v této etapě života.

Při asociační terapii se používají prvky i jiných metod – rodinné (systemické) konstelace, regresní terapie, práce s energií a pozitivní afirmace.

Tato terapie je velmi zajímavá v možnosti podívání se na problémy a souvislosti v celém životě klienta při jednom sezení. Využitelná je ale i při problémech v jedné oblasti např. vztahy, finanční problémy.

Asociační terapie je vhodná pro dospělé i děti – je velmi hravá, poutavá a zajímavá.

Trvá 1,5 až 3 hod – podle náročnosti zpracování problémů.

Reiki

Popis: Reiki je technika přenosu léčivé energie. Můžeme ji použít kdekoliv, kdykoliv a v jakékoliv situaci. Reiki má svoji moudrost, takže nikdy neublíží.
Nedá se„předávkovat“, neboť tělo klienta si vezme pouze tolik energie, co potřebuje. Také lékařské vědomosti nejsou při tomto způsobu léčení zapotřebí, protože tato léčivá energie si sama najde cestičku.